DAI DUONG SHIPBUILDING GROUP

TẬP ĐOÀN ĐÓNG TÀU ĐẠI DƯƠNG

TẬP ĐOÀN ĐÓNG TÀU ĐẠI DƯƠNG

GIỚI THIỆU CHUNG

I, Lịch sử hình thành và phát triển:

  • 1986: Thành lập xí nghiệp tư nhân Trung Hải chuyên đóng tàu
  • 1999: Mở rộng quy mô và đóng các dòng tàu chạy tuyến Quốc Tế
  • 2008: Thành lập Tập đoàn đóng tàu Đại Dương
  • 2009: Khởi công xây dựng Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương có quy mô năng lực gấp 10 lần Nhà máy đóng tàu Đại Dương
  • 2014: Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại, chủ yếu là nhập khẩu từ các nước Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc
  • 2015: Cải tạo, nâng cấp nhà máy đóng tàu Đại Dương. Tập đoàn đóng hàng loạt các tàu hàng tải trọng từ 5.200DWT đến 16.800DWT
  • 2018: Khởi công xây dựng công trình ụ khô 56.000DWT tại Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương
  • 2020: Đóng mới sơri 05 tàu hàng trọng tải 20.500DWT. Tiếp tục đầu tư thêm xe chở tổng đoạn 320T. Dựng cổng trục 189DWT ở ụ khô
  • 2021: Dựng cổng trục 1.500DWT ở ụ khô, hoàn thiện công trình ụ khô 56.000DWT và đưa vào hoạt động, Tập đoàn có thể đóng mới và tiếp nhận sửa chữa các sản phẩm tàu có trọng tải tới 56.000DWT

II, Định hướng phát triển :
Hiện tại Tập đoàn đang đạt mức: 60.000 tấn thép/năm
Định hướng 5 năm tiếp theo đạt mức: 130.000 tấn thép/năm

 
 
Buy now